Influenzavaccine

Fra 1. Oktober starter sæsonen for influenzavaccine og fortsætter til 1. Februar.

Nedenståede grupper får vaccinenen gratis i klinikken. Hvis du ikke tilhører en af disse grupper koster vaccinen 200kr.

– Over 65 år

– Førtidspensionister

– Kronisk syge med:

  • Hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- og nyresvigt
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

– Svær overvægt (BMI over 40) – efter lægelig vurdering

– Gravide i 2. og 3. trimester

– Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter (medfødt eller erhvervet imundefekt) – efter lægelig vurdering

 

Det er IKKE nødvendigt med en tidsbestilling for vaccinen.

Vi vaccinerer man-fre i tidsrummet 08.00 – 12.00